COVID19 maatregelen

Het is nog steeds onbekend, wanneer de autorijlessen weer op de normale manier gegeven kunnen worden. Natuurlijk volgen wij dan wel het veiligheidsbeleid/ protocol van het RIVM. Wat houdt dat in?

Voor de rijles

Voorafgaand aan de rijles stelt de instructeurs de volgende 2 controlevragen:

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

Personenauto (rijbewijs B(E))

 1. In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
 2. Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 3. Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm
 4. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 5. Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.
 6. Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc
 7. Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven.
 8. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Examen bij het CBR

 1. Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)
 2. Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
 3. Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
 4. De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
 5. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.
 6. Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
 7. Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
 8. Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
 9. Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
 10. Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
 11. Er zijn looproutes aangebracht.
 12. De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.

Bron: RIVM